Who?!

slip slidin' slim

caught in the act

Geboren in de “West-Coast Delta” van Holland… Purmerend 1977. In dat zelfde jaar verhuisde mijn wieg naar Aalsmeer waar ik ben opgevoed en al snel aan aanraking kwam met de passie van “het dorp”: Live muziek. Al op jonge leeftijd raakte ik gefascineerd door de gitaar. De Beatles, B.B. King, Eric Clapton en Muddy Waters waren en zijn de artiesten die in de platenkast van mijn vader staan. Hierdoor is Blues nog steeds mijn grote liefde. Na jarenlang dagelijks mijn spaanse gitaar getokkeld te hebben besloot ik op Koninginnendag ’88, mijn “vaardigheden” aan het publiek te late zien. En op die dag verdiende ik in mijn ogen serieus geld, dat smaakte naar meer! In mijn vroege tienerjaren kwam ik bij een aantal bandjes terecht. En ondertussen maakte ik mijn ouders gek met mijn gitaar, Metallica, Rage Against the Machine, Sjako! en Walter Trout cd’s werden uitgeplozen. Tot op het moment dat ik nooit zal vergeten … het moment dat ik voor het eerst hoorde van Stevie Ray Vaughan’s “Couldn’t Stand the Weather”. Wat een geluid, wat een ziel! In datzelfde jaar werd ik overgehaald om naar een lokale bar Bacchus te gaan en Arthur Ebeling te komen zien, wow! Ik kon mijn oren niet geloven, ik hield van de sound & feel en de man had zelfs geen effectpedalen!Om te werken als stagiaire kwam ik inhet Verenigd Koninkrijk terecht in ’96. Ik gebruikte al mijn vrije tijd om mezelf onder te dompelen in het bestuderen van de gitaar door het kopiëren van elke noot in elke lick van Steve Ray Vaughan’s albums ” Couldn’t Stand the Weather “, “Little Wing” en “Texas Flood ‘en Arthur Ebeling’s” Simple Man” werden uitgezocht, en dat alles op mijn zelf gebouwde (afschuwelijke) Stratocaster met Les Paul brug en enorme humbuckers, een DOD Juice Box, een rode kabel en een Pignose versterker.

Terug in Nederland gingen de zaken wel lekker, ik speelde in een 2-3 bands tegelijkertijd, en kreeg zo enige ervaring in het Live spelen. Ik starte een eigen blues trio, speelde in “the Bluesmasters”, bij Mr.Boogie Woogie & The Firesweep Bluesband en de Jack Rabbits Bluesband. Bovendien had ik het geluk om back-up te mogen zijn bij enkele Amerikaanse toppers zoals Rhythm and Blues award winnaar Chris Daniels en Arizona Blues Hall of Famers Danny Krieger en Steve Grams. Tijdens de late jaren negentig en het begin van deze eeuw, nam ik mijn eerste CD, het live album van de Bluesmasters op.

In de late jaren negentig, kwam ik op een donderdagavond naar de jamsessie in een lokale bar in het dorpje Leimuiderbrug. Een levenslange liefde van één van de meest bruisende plekken op aarde: café Ruimzicht of beter bekend als Red Kees vanwege de roodharige eigenaar. De man die er altijd zal zijn om goede muzikanten en hun vaardigheden te koesteren door hen het podium, bier, een kopje ol’ school koffie en een van de beste maaltijden van het land als het gaat om “kroegvoer”: saté met patat. Red Kees veranderde mijn leven; hier ontmoete ik ontmoette de “snelste man in het westen, de man met zes vingers aan elke hand, de hardst werkende man in Boogieland: “Mr Boogie Woogie”. Bovendien, met zijn 7 ft. Lengte is hij waarschijnlijk de grootste tenorsax speler op aarde, de man met de 10-liter longen Wouter Kiers. Bij Kees heb ik honderden sessie bijgewoond, en vooraanstaande musici mogen begelijden als Dany Krieger, Steve Grams, Ricky Nye, Nick Holt, Wouter Kiers, Mr Boogie Woogie, Anke Angel, Monique de Jong, Dicky Greenwood… en tientallen meer … In 2005, vroeg Wouter Kiers mij om bij zijn nieuwe nog op te richten band “Blood, Sweat & Kiers” te komen spelen. In tien jaar, honderden optredens en een handvol platen verder besloot de band ermee te stoppen.

Één ding is zeker, ik vind het te gek om vandaag de dag nog steeds te leren uit de stijlen waar ik zo van hou, Blues, Jazz, Gipsy, West-Coast, Rock & Roll. Artiesten als Danny Gatton, Kid Ramos, Anson Funderburgh, Hollywood Fats en vele anderen…

 

I was born on the West-Coast Delta of Holland… Purmerend in 1977. The same year my cradle moved to Aalsmeer where I was raised en got in touch with one of the villages’ utmost passions: live music. At a young age, I became inspired by the legacy of the Guitar. Early exposure to the Beatles, BB King, Eric Clapton, and Muddy Waters planted seeds for my lifelong love of blues music.After strumming my Spanish guitar daily, on Queens’s day ’88 I decided to show my skills to the public. During that day, I first earned some big money. It tasted like more!In my early teen years, I joined and started some bands. Meanwhile driving my  parents insane playing along with Metallica, Rage Against the Machine, Sjako!, and Walter Trout cd’s up until the moment I will never forget… the moment I first heard Stevie Ray Vaughan’s Couldn’t stand the Weather. What a sound, what a soul! That same year I was persuaded to go to a local bar Bacchus to see Arthur Ebeling, wow! I couldn’t believe my ears, I loved the sound & feel and the man didn’t even have any stomp boxes!I moved to the U.K. in 1996 for my study in horticultural business to get some work experience as a trainee. I used all my spare time to immerse myself in studying the guitar by copying every single note in every single lick of Steve Ray Vaughan’s albums “Couldn’t Stand the Weather” and “Texas Flood” and Arthur Ebeling’s “Simple Man” and playing my part caster D’aqlemens, a DOD Juice Box, a red cable and a Pignose amplifier.

Back in the Netherlands things went pretty well, by joining 2-3 bands at a time, I was able to get some experience in the live scene by touring with my own band as well as the Bluesmasters, Mr.Boogie Woogie & The Firesweep Bluesband and Jack Rabbits Bluesband. In addition, I was fortunate to be able to back up American artists such as Rhythm and Blues award winner Chris Daniels, and Arizona Blues Hall of Famers Danny Krieger and Steve Grams. During the late nineties and early 21st century, I played in addition to my own recordings, on the live album of the Bluesmasters also.

In the late nineties, I ended up at a Thursday night jam session in a local bar in the town of Leimuiderbrug. A lifelong love of one of the most “cooking” places on earth: café Ruimzicht or better known as Red Kees due to its red haired owner. The man who will always be there to treasure good musicians  and their skills by giving them the stage, beer, a cup of ol’ school coffee and one of the nation’s best plates of pub-food: satay & fries. Red Kees changed my life; it was here that I met the “fastest man in the west, the man with six fingers on each hand, the hardest working man in Boogieland “Mr. Boogie Woogie”. Moreover, with his 7 ft. length he is probably the tallest tenor player on earth, the man with the 10-gallon lungs Wouter Kiers.  I’ve played and hosted hundreds of jams here, backing up and leading musicians as Dany Krieger, Steve Grams, Ricky Nye, Nick Holt, Wouter Kiers, Mr. Boogie Woogie, Anke Angel, Monique de Jong, Dicky Greenwood… and dozens more…

In 2006, Wouter Kiers asked me to join his new still to be established band “Blood, Sweat & Kiers”, to play dozens of gigs a year and record a handful of records. Play Sax, Jump and Rock & Roll. This was and still is the platform where I can play in the style of my new heroes Kid Ramos, Anson Funderburgh, Hollywood Fats and many others…

At one point after playing on dozens of discs, the day will come to release a solo CD, piled up and soaked with West Coast Delta Jump Stompin’ music, which will bring it all back home.